TransGaming's Cedega
TransGaming's Cedega frambringar spänningen med videospel under Linux operativsystem.

TransGaming's Cedega brings the thrill of blockbuster video gaming to the Linux operating system.

Info svenska
Vi är svensk distributör av Cedega för Linux. Cedega låter Linux-användaren spela en rad speltitlar gjorda för Windows operativsystem. Genom det integrerade interfacet kan Linux-användaren installera, uppdatera och köra spelen på samma sätt som det görs i Windows. I en del fall tillför också Cedega mer till spelen, och du kan göra saker som ej går att göra med original-konfigurationen i Windows.

Cedega-licensen fungerar som en prenumeration, och innefattar att du så länge du är prenumerant kan ta del i alla uppdateringar, nya releaser och portningar för nya supportade spel som kommer ifrån Cedega. Kostnaden är förhållandevis låg. Vi säljer 3-månaders och 1-års prenumerationer, och du kan också förnya din prenumeration via oss. Ingen portokostnad eller annan kostnad tillkommer utöver själva licens-avgiften.

Cedega supportar hundratals av spel som exempelvis: Battlefield 2, Elder Scrolls IV: Oblivion, World of WarCraft, Civilization IV, Madden 2006 för att enbart nämna ett fåtal.

Vi inkluderar också en Cedega-licens med flera av våra PC dator-system, läs mer detaljerad information via produkt-specifikationer. Bäst spelkänsla uppnår du med ett Nvidia grafikkort.

Info english
We are the swedish distributor of Cedega for Linux. Cedega lets the Linux-user play a broad range of game-titles made for Windows in Linux. Cedega's remarkably intuitive GUI enables Linux gamers to do things that are impossible on Windows. With one action, you can set configurations across every game you have installed. Updating, deleting, moving, and even troubleshooting of every game is accessed from a single, easy-to-use interface.

The Cedega licens works as a subscription. As long You are a subscriber You will receive ongoing access to Cedega updates, releases and patches, have access to TransGaming's discussions forums, and can influence TransGaming's development activities through a unique voting ability. The cost is relatively inexpensive. We sell 3-month and 1-year subscriptions, and You can also renew Your subscription through us. No cost for shipping/porto or other costs in addition to the cost for the licens will be added.

Cedega supports hundreds of games like for instance: Battlefield 2, Elder Scrolls IV: Oblivion, World of WarCraft, Civilization IV, Madden 2006 to just name a few.

We also include a Cedega licens with several of our PC computer systems, please read more detailed information through the product specifications. You will get the best gameplay with an Nvidia graphicsboard.

Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
Amiga Rulez  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu.se
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved