Information om skärmlägen med Amiga-datorn
logo
Att använda en SVGA/VGA-monitor med Amigan:
Monitor
Med en Amiga följer alltid direkt videokompabilitet. Dvs du kan direkt ansluta datorn till en TV eller video och börja jobba med datorn. Datorn öppnar då en PAL-skärm med horisontell frekvens på 15khz. Pal är standard för video och TV i Europa. Skulle du råka ha en amerikansk Amiga (inte troligt om du köpt den i Europa) är normalskärmen istället NTSC, vilket är standarden i USA.

En VGA eller SVGA-monitor kan inte visa denna PAL-upplösningen (15khz), utan synkar ifrån 30khz upp till någon annan högre frekvens, vilket kan skilja mellan olika monitorer.

När man nu ansluter en VGA eller SVGA-monitor till Amigan innebär det att man istället får välja något annat skärmläge än just Pal, (alternativt använda en scandoubler, se text längre ned), för att få bild på monitorn. Med operativsystemet till Amigan följer en rad olika skärmlägen att välja bland.Förteckning kommer längre ned.

För att kunna visa en Pal-skärm på en VGA/SVGA-monitor måste man ha något som kallas scandoubler alternativt scandoubler med flickerfixer. I Amiga 3000 finns detta inbyggt i hårdvaran i datorn ifrån början och i Amiga 1200/4000 finns istället en funktion i operativsystemet som möjliggör detta. På äldre Amigor 500/600/2000 finns inte denna funktionen överhuvudtaget, utan måste köpas separat.

Har du en Amiga med grafikkort med tillhörande scandoubler/flickerfixer kan du också visa Pal-skärmar direkt på VGA-monitorn. En scandoubler innebär att frekvensen 15khz dubbleras till c:a 30khz, och en flickerfixer gör att interlaceskärmar visas flimmerfritt på monitorn. Utan flickerfixer kommer en interlaceskärm att flimra märkbart.

------------------------------
För att rent praktiskt ansluta VGA eller SVGA-monitorn till Amigan, behöver du ett litet tillbehör som kallas VGA-adapter. Det beror på att Amigans monitorport är en 23pol kontakt och VGA & SVGA-monitorer har en 15pol kontakt.

Här kommer nu en förteckning över de skärmlägen som följer med operativsystemet och som du kan använda med en VGA eller SVGA-monitor. Du hittar dessa monitor-drivrutiner i katalogen Storage/Monitors i Workbench.

Du kan använda...

- Multiscan -
- DblPal -
- Euro72 -
- DblNTSC -
Vilken av dessa du trivs bäst med avgör du själv, och för att få bästa bild rekommenderas att också använda drivrutinen VGAOnly tillsammans med något av ovan skärmlägen. VGAOnly höjer frekvensen något på ovan nämnda skärmlägen, så de passar bättre med VGA-monitorn. Vill också här då nämna att skärmlägen DblPal och DblNTSC kanske inte riktigt kommer upp till den frekvens som krävs för att det blir bra bild på din monitor även om VGAOnly används ihop med skärmläget. Det kan skilja på olika monitorer. Multiscan och Euro72 ger tillsammans med VGAOnly något högre frekvens och passar oftast bäst.

För att aktivera något av dessa skärmlägen dubbelklickar man på symbolen alternativt flyttar filerna till katalogen Devs/Monitors så aktiveras de automatiskt varje gång man startar datorn. Det senare är att rekommendera när man är klar med sitt val. Du väljer skärmläge i programmet Prefs/Screenmode och sparar inställningen när du är nöjd.

------------------------------

Kompabilitet med program som vill öppna en Pal-skärm.


Angående frekvensdubbling för Pal-skärm nämnde vi tidigare att denna funktion finns i mjukvaran i operativsystemet på Amiga 1200/4000. Det heter Mode Promotion, på svenska skärmlägesbefordran. Du hittar denna funktion i programmet Prefs/IControl, där knappen skärmlägesbefordran (Mode Promotion) skall vara förbockad.

Och för att det skall fungera krävs också att skärmlägena Pal och DblPal båda är aktiverade. Förslagsvis då också VGAOnly som höjer frekvensen på DblPAL något.

Ett program som normalt vill öppna en Pal-skärm kommer då, efter att du gjort ovan åtgärder, istället öppna en DblPal-skärm.

Observera att detta inte fungerar med program som är programmerade på ett sådant sätt att de går förbi operativsystemet. Gäller framförallt spel, och en del äldre program.

Observera också att denna funktionen kräver AGA chipset, och således inte fungerar med några andra Amigor än just A1200 & A4000 även om du uppgraderar operativsystemet på en annan Amiga. Detta eftersom det bara är A1200 & A4000 som har AGA chipset.

Du kan ju då fortfarande ansluta Amigan till videon eller TV:n för att få bild, vilket ju också är avsikten att kunna göra med en Amigadator. Alternativt införskaffa en scandoubler, vilket innebär att du kan visa så gott som alla AGA-skärmlägen på VGA eller SVGA-monitorn utan problem. En scandoubler med flickerfixfunktion gör också så att en Pal-interlaceskärm visas flimmerfritt vilket ju kan vara trevligt.

Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
Amiga Rulez  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu.se
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved