CinePlayer, PDP100

Populär ultraslim DVD-spelare som är endast 18mm hög.

A very popular ultraslim DVD player that is only 18mm in height.

  Produkt-specifikationer
 • Mediaformat och typer som stöds
  • DVD, DVD±R, DVD±RW, DVD±RDL, VCD, CD, CD-R, CD-RW
  • MP3, JPEG, MPEG4, DivX
 • Slot-in mekanism
 • Video-utgångar - YPbPr, S-Video
 • Audio-utgångar - Analog, SPDIF (optisk)
 • Kan placeras horisontalt, vertikalt eller för väggmontering
 • Belönad med 'RedDot design award 2006' för innovation och kvalitetsdesign.
 • Inkluderat i paket
  • CinePlayer PDP100, DVD-spelare
  • Strömadapter AC/DC
  • Analog video och ljud-kabel
  • Fjärrkontroll
  • Transparent ställ
  • Användarmanual (engelsk-språkig)
 • Dimensioner - 163 x 150 x 18mm
 • Vikt - 430g
 • Färg - Vit
 • Vänligen notera: Väggmonteringskit i aluminium kan köpas som tillbehör.
 • Komponentkabel för digital video, YPbPr, kan köpas som tillbehör.
 • Läs New Universe produktblad om CinePlayer PDP100
  Product specifications
 • Supported disc format and types
  • DVD, DVD±R, DVD±RW, DVD±RDL, VCD, CD, CD-R, CD-RW
  • MP3, JPEG, MPEG4, DivX
 • Slot-in mechanism
 • Video out - YPbPr, S-Video
 • Audio out - Analog, SPDIF (optical)
 • Can be placed horizontally, vertically or wall mounted
 • Awarded with the prestigious RedDot design award 2006 for innovative and quality design
 • Included in package
  • CinePlayer PDP100, DVD player
  • AC/DC adapter
  • AV cable
  • Remote control
  • Transparent stand
  • User manual (english language)
 • Dimensions - 163 x 150 x 18mm
 • Weight - 430g
 • Color - White
 • Please note, Wall mounting kit in aluminium can be bought as accessories.
 • Component cable for digital video, YPbPr, can be bought as accessories.
 • Read New Universe product sheet about CinePlayer PDP100

Kabel för analog video och ljud är inkluderad.
AV Cable is included

AC/DC strömadapter med fyra typer av anpassningskontakter (AU, EU, UK, US) är inkluderat.
AC/DC Adapter with four convertible plugs (AU, EU, UK, US) is included.
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
Amiga Rulez  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu.se
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved