Net-CD
Info svenska:
Koppla upp dig till Internet med denna cd som innehåller de mest använda och bästa programmen för Internet till Amigan. Alla program i senaste och kompletta versioner. Att koppla upp sig till Internet har aldrig varit enklare.
Net-CD är sammanställd av GGS-Data.
  CD'n innehåller
 • MUI - magiskt användargränssnitt
 • Miami - programmet för att ansluta sig till nätet
 • MiamiDX - programmet för att ansluta sig till nätet
 • MiamiSSL
 • Ibrowse - webläsare
 • Yam - epost-klient
 • AmiFTPd - lättanvänd FTP-server
 • PowerWeb - Mycket lättanvänd webserver till Amigan
 • AmiTradeCenter - ftp-klient
 • WebVision - WebTV-program (inkl OpenURL)
 • AmigaNCP 2.1 - för att kommunicera med Psion datorer
 • AmiIRC 3.5 - IRC-program
 • AmTalk 2.2 - Chat-program (Talk-protocol)
 • Amtelnet II 2.4 - telnetprogram
 • MetalWEB 4.0 - Skapa websidor
 • mFTP-II - ftp-klient
 • MicroDot II - Newsreader
 • NetInfo 2.5 - Nätverksinformation
 • VFlash - Flash-spelare
 • Voyager - webläsare
 • X-Arc - Arkiveringsprogram
 • cnet.device - drivrutin för Pcmcia ethernet
Vi inkluderar cd'n utan extra kostnad med Pcmcia ethernet-kort för Amiga 1200 & Amiga 600 och med X-Surf 3cc nätverkskort. Och vi säljer den också som en ensamstående produkt.

Info english:
Connect to internet with this cd which contains the most used and best program for internet with the Amiga. All program in newest and complete versions. Connecting to internet have never been simpler.
Net-CD have been compiled by GGS-Data.
  The cd contains
 • MUI - magic user interface
 • Miami - program for connecting to the net
 • MiamiDX - program for connecting to the net
 • MiamiSSL
 • Ibrowse - webbrowser
 • Yam - e-mail-client
 • AmiFTPd - easy to use FTP server
 • PowerWeb - easy to use webserver for the Amiga
 • AmiTradeCenter - ftp-client
 • WebVision - WebTV-program (incl OpenURL)
 • AmigaNCP 2.1 - for communicating with Psion computer
 • AmiIRC 3.5 - IRC program
 • AmTalk 2.2 - Chat program (Talk-protocol)
 • Amtelnet II 2.4 - telnet program
 • MetalWEB 4.0 - Create webpages
 • mFTP-II - ftp client
 • MicroDot II - News reader
 • NetInfo 2.5 - Network information
 • VFlash - Flash player
 • Voyager - webbrowser
 • X-Arc - Archiving software
 • cnet.device - driver for Pcmcia ethernet
We include this cd without any extra cost with Pcmcia ethernet card for the Amiga 1200 & Amiga 600 and with X-Surf 3cc network card. And we do also sell it as a standalone product.
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
Amiga Rulez  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu.se
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved