NetFS & Samba Installer CD
Info svenska:
Koppla upp dig till Internet med denna cd som innehåller de mest använda och bästa programmen för Internet till Amigan.

Denna cd'n innehåller (utöver allting inkluderat med Net-CD) en av GGS-Data licensierad och för Amigan anpassad installation för NetFS och för Samba-nätverk. Installationen supportar, Ariadne, Pcmcia & X-Surf nätverkskort, samt supportar AmiTCP, Genesis & Miami TCP-stackar.
Lättförklarande instruktions-guider är inkluderat med cd'n.

  Lista på program (från Net-CD), utöver NetFS & Samba och installationsrutiner
 • MUI - magiskt användargränssnitt
 • Miami - programmet för att ansluta sig till nätet
 • MiamiDX - programmet för att ansluta sig till nätet
 • MiamiSSL
 • Ibrowse - webläsare
 • Yam - epost-klient
 • AmiFTPd - lättanvänd FTP-server
 • PowerWeb - Mycket lättanvänd webserver till Amigan
 • AmiTradeCenter - ftp-klient
 • WebVision - WebTV-program (inkl OpenURL)
 • AmigaNCP 2.1 - för att kommunicera med Psion datorer
 • AmiIRC 3.5 - IRC-program
 • AmTalk 2.2 - Chat-program (Talk-protocol)
 • Amtelnet II 2.4 - telnetprogram
 • MetalWEB 4.0 - Skapa websidor
 • mFTP-II - ftp-klient
 • MicroDot II - Newsreader
 • NetInfo 2.5 - Nätverksinformation
 • VFlash - Flash-spelare
 • Voyager - webläsare
 • X-Arc - Arkiveringsprogram
 • cnet.device - drivrutin för Pcmcia ethernet
Vi inkluderar denna cd'n till förmånligt pris med Pcmcia ethernet-kort för Amiga 1200 & Amiga 600. Och vi säljer den också som en ensamstående produkt.

Info english:
Connect to internet with this cd which contains the most used and best program for internet with the Amiga.

This cd contains (in addition to everything included with Net-CD) a by GGS-Data licensed and for the Amiga adapted installation for NetFS and Samba network. The installation supports, Ariadne, Pcmcia and X-Surf network cards, and supports AmiTCP, Genesis and Miami TCP-stacks.
Guides with instructions is included on the CD.

  List of software (from Net-CD), in addition to NetFS & Samba and installation scripts
 • MUI - magic user interface
 • Miami - program for connecting to the net
 • MiamiDX - program for connecting to the net
 • MiamiSSL
 • Ibrowse - webbrowser
 • Yam - e-mail-client
 • AmiFTPd - easy to use FTP server
 • PowerWeb - easy to use webserver for the Amiga
 • AmiTradeCenter - ftp-client
 • WebVision - WebTV-program (incl OpenURL)
 • AmigaNCP 2.1 - for communicating with Psion computer
 • AmiIRC 3.5 - IRC program
 • AmTalk 2.2 - Chat program (Talk-protocol)
 • Amtelnet II 2.4 - telnet program
 • MetalWEB 4.0 - Create webpages
 • mFTP-II - ftp client
 • MicroDot II - News reader
 • NetInfo 2.5 - Network information
 • VFlash - Flash player
 • Voyager - webbrowser
 • X-Arc - Archiving software
 • cnet.device - driver for Pcmcia ethernet
We include this cd for a benficial price with Pcmcia ethernet card for the amiga 1200 & Amiga 600. And we do also sell it as a standalone product.
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
Amiga Rulez  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu.se
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved