A604n Chipramexpansion

1 MB chipramexpansion för Amiga 600.
Lägg denna produkt i varukorgen.(Artikel id: 10225)i lager
Put this product into the shopping cart.

A604n Chipramexpansion

413,-

Kortet ger också anslutningskontakt för RTC module ACA som ger batteriuppbackad klocka, 2st A1200 klockportsexpansion samt 1st sockel avsedd för montering av Indivision ECS. A604n är efterföljande produkt till A604 och är nästintill likvärdig med A604. Flera designförbättringar är gjorda med A604 relativt det tidigare A603. Det går tillexempel nu att montera Indivision ECS och samtidigt ha kvar diskettstationen. Ett särskilt Riser-kort medföljer nu och som är speciellt anpassat för att kunna använda Subway USB (Riser-kortet ersätter klockportskabel). Den andra klockporten är 60% snabbare än den normala.

1 MB chipram expansion for Amiga 600.
The card also gives a connector for RTC module ACA which offers a battery backed up clock, 2 Amiga clock-port expansion and a socket aimed for mounting of Indivision ECS. A604n is the successor of A604 and close to equal A604. Several improvements to the design have been made with A604 in relation to the earlier A603. For instance its now possible to mount Indivision ECS and have the floppy drive remain installed. A special Riser card is now included specifically for Subway USB (The Riser card replaces clockport cable). The second clockport is 60% faster than the normal clockport.

 1. Produktinformation

 • 1st 1 MB chipramexpansion för Amiga 600
 • 1st anslutningskontakt för RTC module ACA som ger batteriuppbackad klocka
 • 2st Klockport anslutningskontakt
 • 1st Anslutningskontakt för Indivision ECS
 • 1st Riser-kort (specifikt passande för Subway USB)
 • Klart för att monteras i expansionslucka i Amiga 600
 • Inkluderat i kartong
  • 1st A604n chipramexpansion inklusive Riser-kort
  • 1st engelsk beskrivning och monteringsanvisning
 • Vänligen notera: För att kunna montera denna komponent krävs goda tekniska kunskaper och att datorn öppnas.
 1. Product information

 • 1 1 MB chipram expansion for Amiga 600
 • 1 connector for RTC module ACA which offers a battery backed up clock
 • 2 Clock-port connector
 • 1 Connector for Indivision ECS
 • 1 Riser card (specifically for Subway USB)
 • Ready to be mounted in the expansion slot in Amiga 600
 • Included in package
  • 1 A604n chipramexpansion including Riser card
  • 1 english description and installation instructions
 • Please note: To assemble this component requires good technical knowledge and its needed to open the computer.
A604n Chipramexpansion
Valid HTML 4.01 Strict
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved