Deneb USB

Lägg denna produkt i varukorgen.(Artikel id: 10146)slut
Put this product into the shopping cart.

Deneb USB

1475,-

Info svenska:


Deneb är ett USB kontrollerkort för Amiga-dator med Zorro-II eller Zorro-III anslutningskontakt och ger dig möjlighet använda tillbehör avsedda för USB med din Amiga.

Kortet levereras med Poseidon version 4 USB-stack, vilken är drivrutin för t.ex; USB-mus, tangentbord, parallell interface (printers), flashkorts-läsare mm. Även mjukvara för digitalkameror och webkameror finns tillgänglig.

Info english:


Deneb is a USB controler card for an Amiga with a Zorro II or Zorro III connector.

The card is delivered including version 4 of the Poseidon USB-stack, which is driver for USB mouse, keyboard, parallel interface (printers), flash card readers etc. Also software for digital cameras or webcams is available.

 1. Produktinformation

 • Zorro-II/III-kort med flexibelt FPGA buss-interface
 • Äkta Zorro-III bussmaster (beroende av systemkonfiguration)
 • Både Zorro-II och Zorro-III användning är möjlig i PIO-läge (AmigaOS 4.0!)
 • Stödjer Fast Zorro-II med Winner ZIV-kort
 • Äkta USB 2.0 med stöd för höghastighetsläge (480 MBps)
 • Integrerad 3-portars hub (1st intern, 2st externa USB-portar)
 • Alla portar är säkra gentemot överspänning och överladdning
 • Integrerad strömsparfunktion
 • Energisparfunktion 1.8V/2.5V/3.3V teknik
 • Kompatibel med samtliga 68030/040/060 och PPC acceleratorkort
 • Integrerad Flash ROM (4 MB) för Poseidon USB-stack
 • Ytterligare Flash ROM (2MB) för firmware och installationsmjukvara
 • 22-pins expansionsport, klockports-kompatibel (option beroende av firmware)
 • Buss-interface kan uppdateras med mjukvara
 • Mjukvaru support

  • Kompatibel med AmigaOS 3.1, 3.5, 3.9 och 4.0 (PIO mode)
  • Integrering i AmigaOS med anpassad mjukvara
  • Komfortabel kontroll av USB-stack (MUI gränssnitt)
  • Drivrutiner för - USB-mus och tgb (HID devices), parallell interface (printers), flash-kort läsare (SCSI emulation)
  • Läs mer info om mjukvaran: Poseidon USB
 • Ingår i paketet

  • 1st Deneb USB-kort
  • 1st bracket med 2 USB-anslutningar
  • 1st detaljerad manual (engelska språket)
  • 1st registerings-kort
  • 2 års internationell E3B garanti
 1. Vänligen notera:

 1. För att kunna montera denna komponent krävs goda tekniska kunskaper och att datorn öppnas
 1. Product information

 • Zorro-II/III card with flexible FPGA bus interface
 • Real Zorro-III busmaster (dependent on system configuration)
 • Both Zorro-II and Zorro-III usage also possible in PIO mode (AmigaOS 4.0!)
 • Supports Fast Zorro-II on Winner ZIV boards
 • Real USB2.0 with full support for high speed mode (480 MBps)
 • Integrated 3 port hub (one internal, two external USB ports)
 • All ports are safe against overvoltage and overcharge
 • Integrated power management
 • Energy-saving 1.8V/2.5V/3.3V technology
 • Compatible with all 68030/040/060 and PPC accelerator cards
 • Integrated Flash ROM (4 MB) to host the Poseidon USB stack
 • Additional Flash ROM (2MB) for firmware and installation software
 • 22-pin expansion port, clockport-compatible (optional, dependent on firmware)
 • Bus interface can be updated by software
 • Software support

  • Compatible with AmigaOS 3.1, 3.5, 3.9 and 4.0 (PIO mode)
  • Integration into Amiga OS via system conform drivers
  • Comfortable control of USB stack by GUI (MUI)
  • Driver for USB mouse and keyboard (HID devices), parallel interface (printers) and flash card readers (SCSI emulation) are included
  • Read more info about the software: Poseidon USB
 • Included in package

  • 1 Deneb USB controller card
  • 1 Holding plates with two USB connectors
  • 1 Detailed English installation manual
  • 1 Registration card
  • Poseidon V4.0 OEM version (no keyfile necessary)
  • 2 year international E3B guarantee
 1. Please note:

 1. To assemble this component requires good technical knowledge and its needed to open the computer
Deneb USB
Valid HTML 4.01 Strict
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved