Indivision AGA MK3 A1200/A4000T

Lägg denna produkt i varukorgen.(Artikel id: 10237)i lager
Put this product into the shopping cart.

Indivision AGA MK3 A1200-A4000T

2548,-
Denna produkten låter dig visa Amiga-datorns videodisplay (PAL eller NTSC) på en vanlig VGA eller TFT-monitor. Kortet monteras på krets internt i datorn på Amiga 1200 moderkortet eller i Amiga 4000T. Adapter-kort och förbindningskablar för montering på lämplig plats i datorn medföljer. Monteringsbeskrivning på engelska medföljer.

This product is aimed for displaying of the Amiga computers videodisplay (PAL or NTSC) on an ordinary VGA or TFT monitor. The card mounts on a chip internally in the Amiga 1200 or in the Amiga 4000T. Adapter cards and connection cables to be mounted somewhere suitable in the computer is included. Description in english language included.

 1. Produktinformation

 • A1200 intern, monteras på Lisa-chipet på moderkort
 • 24-bits färgdjup för alla understödda skärmlägen och frekvenser
 • Speciella High-GFX lägen stöds (upp till 1024x768)
 • Skärmlägen kan konfigureras och sparas i flashminne
 • Enkel att använda - montera och använd.
 • Inkluderat i kartong
  • Indivision AGA MK3 A1200-A4000T scandoubler/flickerfixer
  • Adapterkort för VGA & HDMI anslutningskontakt
  • Adapterkort för CIA-chip
  • Anslutningskablar för förbindning av kort
  • Engelsk beskrivning
 • Vänligen notera: För att kunna montera denna komponent krävs goda tekniska kunskaper och att datorn öppnas.
 • Vid installation i A4000T är det av utrymmesskäl nödvändigt ersätta elektrolytkondensator CE164C med en motsvarande av lägre profil.
 1. Product information

 • A1200 internal, mounts on Lisa-chip on the motherboard
 • 24 bit colour depth for all supported screenmodes and output frequencies
 • High-GFX modes are supported (up to 1024x768)
 • Screenmodes can be configured and saved in flash memory
 • Easy to use - plug in and use
 • Included in package
  • Indivision AGA MK3 A1200-A4000T scandoubler/flickerfixer
  • Adapter card for VGA and HDMI output connectors
  • Adapter card for CIA chip
  • Connection cables for connection of cards
  • English description
 • Please note: To assemble this component requires good technical knowledge and its needed to open the computer.
 • Installation in A4000T requires replacement of electrolytic capacitor CE164C with a lower-profile type.
Indivision AGA MK3 A1200-A4000T
Valid HTML 4.01 Strict
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved