Indivision AGA MK3 A4000D/CD32

Lägg denna produkt i varukorgen.(Artikel id: 10239)i lager
Put this product into the shopping cart.

Indivision AGA MK3 A4000D/CD32

2987,-
Denna produkten låter dig visa Amiga-datorns videodisplay (PAL eller NTSC) på en vanlig VGA eller TFT-monitor. Kortet monteras på krets internt i datorn och detta kortet passar till Amiga 4000 Desktop och CD32. En kabel med en VGA och en HDMI-anslutning att montera på lämplig plats i datorn medföljer. Monteringsbeskrivning på engelska medföljer.

This product is aimed for displaying of the Amiga computers videodisplay (PAL or NTSC) on an ordinary VGA or TFT monitor. The card mounts on a chip internally and this card is suitable Amiga 4000 Desktop and CD32. A cable with a VGA and a HDMI connector to be mounted somewhere suitable in the computer is included. Description in english language included.

 1. Produktinformation

 • A4000D och CD32 intern, monteras på Lisa-chipet på moderkort
 • 24-bits färgdjup för alla understödda skärmlägen och frekvenser
 • Speciella High-GFX lägen stöds (upp till 1024x768)
 • Skärmlägen kan konfigureras och sparas i flashminne
 • Enkel att använda - montera och använd.
 • Inkluderat i kartong
  • Indivision AGA MK3 A4000D/CD32 scandoubler/flickerfixer
  • Adapterkort för VGA & HDMI anslutningskontakt
  • Adapterkort för CIA-chip
  • Anslutningskablar för förbindning av kort
  • Monteringsbleck för VGA & HDMI utgång
  • Engelsk beskrivning
 • Vänligen notera: För att kunna montera denna komponent krävs goda tekniska kunskaper och att datorn öppnas.
 • Vid installation i A4000D är det av utrymmesskäl nödvändigt böja undan jumper J214. Jumpern är avsedd för framtida chipset som aldrig har getts ut.
 • Vid installation i CD32 är 'live-config' endast tillgänglig när 3 lödanslutningar är gjorda, eftersom detta kort ej har CIA-chips. För noggrann audio-filter reproduktion med HDMI-TV är en fjärde lödanslutning nödvändig. Enligt uppgift har det rapporterats att vissa CD32 moderkort har en kristalloscillator väldigt nära Lisa-chipet, varför det är nödvändigt flytta undan det någon millimeter. Ett lödverktyg kan behövas.
 1. Product information

 • A4000D and CD32 internal, mounts on Lisa-chip on the motherboard
 • 24 bit colour depth for all supported screenmodes and output frequencies
 • High-GFX modes are supported (up to 1024x768)
 • Screenmodes can be configured and saved in flash memory
 • Easy to use - plug in and use
 • Included in package
  • Indivision AGA MK3 A4000D/CD32 scandoubler/flickerfixer
  • Adapter card for VGA and HDMI output connectors
  • Adapter card for CIA chip
  • Connection cables for connection of cards
  • Stainless steel back plate for HDMI/VGA output
  • English description
 • Please note: To assemble this component requires good technical knowledge and its needed to open the computer.
 • This flickerfixer will only fit into an A4000D after jumper J214 has been bent aside. This jumper was meant for a future chipset that was never released.
 • For installation in a CD32, live config is only available if three solder-connections have been made, as this model does not have CIA chips. For accurate audio filter reproduction on HDMI TVs, a fourth solder connection must be made. Further, it was reported that select main baords of the CD have the crystal oscillator very close to the Lisa chip, requiring the user to move the part to the side by a fraction of a millimeter. A soldering iron may be required to accomplish this.
Indivision AGA MK3 A4000D/CD32
Valid HTML 4.01 Strict
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved