RapidRoad USB clockport 2-single-USB

Lägg denna produkt i varukorgen.(Artikel id: 10378)slut
Put this product into the shopping cart.

RapidRoad USB clockport 2-single-USB

1466,-
RapidRoad är en USB 2.0 high-speed (480 Mbit) modul med 2 USB portar. Priset inkluderar en licens av den omfattande och mycket kompatibla USB-stacken Poseidon av Chris Hodges. Denna versionen av RapidRoad levereras med alla nödvändiga kablar och transparent plexiglas-isolering. Allt förmonterat för användning med en Amiga utrustad med en klockport eller med en klockport tillhörande Zorro-kort. Till USB-portarna är inkluderat ett metallbleck i normalprofil utförande. USB-portarna kan separeras ifrån metallblecket för montering på en lämplig plats enligt ditt önskemål.

Rapid Road is a USB 2.0 high-speed (480 Mbit) host module with two USB ports. The price includes a license for the extensive and very compatible USB stack Poseidon by Chris Hodges.This version of RapidRoad comes with all required cables and transparent insulation, all pre-assembled for use on a clockport of almost any Amiga or a clockport of a Zorro card. The USB ports are on a normal-profile metal bracket, which can be separated from the metal bracket for installation in a place of your choice.

 1. Produktinformation

 • 68020 eller bättre processor
 • 2.5 MB fritt minne (rekommenderat 4 MB)
 • Amiga med klockport
 • Installerat MUI behövs (Magic User Interface - tillgängligt ifrån Aminet)
 • AmigaOS 3.0 eller nyare
 • Överföringsmetod för filer ifrån Internet (fysisk media är inte inkluderat)
 • Inkluderat i kartong

  • RapidRoad USB 2.0 high-speed (480 Mbit) modul
  • USB-portar på normalprofilsbleck
  • Engelsk beskrivning
 1. Vänligen notera:

 1. För att kunna montera denna komponent krävs goda tekniska kunskaper och att datorn öppnas
 1. Product information

 • 68020 or higher processor
 • 2.5 MB free fastmem (recommended 4 MB)
 • Amiga with clockport
 • Installed MUI needed (Magic User Interface - available from Aminet)
 • Amiga OS 3.0 or newer
 • Transfer method for large downloaded files to your Amiga (physical media is NOT included)
 • Included in package

  • Rapid Road USB 2.0 high-speed (480 Mbit) host module
  • USB ports on normal-profile bracket
  • English description
 1. Please note:

 1. To assemble this component requires good technical knowledge and its needed to open the computer
RapidRoad USB 2.0
Valid HTML 4.01 Strict
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved