Subway USB

Lägg denna produkt i varukorgen.(Artikel id: 10145)slut
Put this product into the shopping cart.

Subway USB

1079,-

Info svenska:


Subway är ett A1200 klockports kompatibelt kort som ger dig möjlighet använda tillbehör avsedda för USB till din Amiga.

Kortet levereras med Poseidon version 3 USB-stack, vilken är drivrutin för t.ex; USB-mus, tangentbord, parallell interface (printers), flashkorts-läsare mm. Även mjukvara för digitalkameror och webkameror finns tillgänglig.

Info english:


Subway is a USB-card that connects to the Amiga 1200 klockport (or compatible port on other products).

The card is delivered including version 3 of the Poseidon USB-stack, which is driver for USB mouse, keyboard, parallel interface (printers), flash card readers etc. Also software for digital cameras or webcams is available.

 1. Produktinformation

 • Kompatibel med USB 1.1 och 2.0, ej höghastighets-mode
 • Integrerad 4port hub
 • Alla portar skyddade mot överspänning och strömspikar
 • Integrerad strömfördelning för varje port
 • 3.3V strömspar-funktion
 • Kompatibel med alla CPU-kort
 • Inga mekaniska problem med A1200-bussexpansionskort
 • Passar A1200 tower-modeller
 • Standard Amiga 1200 klockports-anslutning
 • Höghastighets klockport
 • Fungerar med alla A1200-kompatibla klockportar
 • Mjukvaru support

  • Kompatibel med AmigaOS 3.1, 3.5 och 3.9
  • USB-stack är fullt kompatibel med MorphOS
  • Integrerad i Amiga-systemet med systemvänliga drivrutiner
  • Komfortabel kontroll av USB-stack
  • Drivrutiner för - USB-mus och tgb (HID devices), parallell interface (printers), flash-kort läsare (SCSI emulation), vidare (webcam, digicam) finns tillgängliga via 3:e part
  • Läs mer info om mjukvaran: Poseidon USB
 • Ingår i paketet

  • Subway USB-kort
  • 2x kontakter med 2x USB-anslutning vardera
  • 10cm flatkabel för anslutning till klockport
  • Engelsk manual
  • Diskett med mjukvara
  • Registerings-kort
  • 2 års internationell E3B garanti
 1. Vänligen notera:

 1. För att kunna montera denna komponent krävs goda tekniska kunskaper och att datorn öppnas
 1. Product information

 • Compatible with USB 1.1 and USB 2.0 specification (no highspeed mode)
 • Integrated 4 port hub
 • All ports are protected against overvoltage and short circuit
 • Integrated power management on port by port base
 • Power saving 3.3V technology
 • Compatible with all 68030/040/060 and PPC turbo cards
 • No mechanical problems with Amiga 1200 bus boards
 • Compatible with all Amiga 1200 tower housings
 • Standard Amiga 1200 clockport connector
 • Highspeed clockport for fast data transfers
 • Works with all Amiga 1200 compatible clockports
 • Software support

  • Compatible with AmigaOS 3.1, 3.5 and 3.9
  • USB stack is fully compatible with MorphOS
  • Integration into Amiga OS via system conform drivers
  • Comfortable control of USB stack by GUI (MUI)
  • Driver for USB mouse and keyboard (HID devices), parallel interface (printers) and flash card readers (SCSI emulation) are included
  • Further drivers (webcam, digicam) are available by third companies
  • Read more info about the software: Poseidon USB
 • Included in package

  • 10cm clockport flat ribbon cable
  • Subway USB controller card
  • 2 holding plates with two USB connectors each
  • Detailed English installation manual
  • Registration card
  • Disk with driver software
  • 2 year international E3B guarantee
 1. Please note:

 1. To assemble this component requires good technical knowledge and its needed to open the computer
Subway
Valid HTML 4.01 Strict
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved