TrueIDE

Lägg denna produkt i varukorgen.(Artikel id: 10183)slut
Put this product into the shopping cart.

TrueIDE

418,-
TrueIDE är en konverter som låter dig använda upp till 2st Compact Flash-kort med din IDE-kontroller. TrueIDE tillåter också användning av CF-kort som normala konverterare identifierar som flyttbara enheter. Den aktiva delen av TrueIDE tolkar strömmen av data mellan IDE-kontrollern och CF-kortet och om IDE-kontrollern söker efter flyttbarhet rapporterar TrueIDE istället mediet som fast, vilket tillåter installation och också laddning av ett operativsystem som eventuellt finns installerat på CF-kortet.

TrueIDE is a converter that allows you to use up to two Compact Flash cards with your IDE controller. TrueIDE even permits the use of CF cards that regular (passive) converters will only show as removable devices. The active part of TrueIDE parses the data stream that is exchanged between IDE controller and the CF card, and whenever the IDE controller checks for removability, TrueIDE will report back that the media is "fixed". This will allow installing and booting any operating system from a CF card.

 1. Produktinformation

 • 2st 40-pin IDE-anslutningar (tillåter montering av kortet vertikalt alternativt horisontalt)
 • 2st anslutningar för Compact Flash-kort
  • 1st CF-kort identifieras som Master, 1st som Slave
  • Multiboot-funktion - Master/Slave kan skiftas genom att hålla reset i 4 sekunder
 • Inkluderat i kartong

  • TrueIDE-kort
 1. Vänligen notera:

 1. För att kunna montera denna komponent krävs goda tekniska kunskaper och att datorn öppnas
 1. Product information

 • 2 40-pin IDE connectors (allows mounting of the card vertically alternatively horisontally)
 • 2 connectors for Compact Flash cards
  • 1 CF card is identified as Master, 1 as Slave
  • Multiboot function - Master/Slave can be shifted by holding reset for four seconds
 • Included in package

  • TrueIDE card
 1. Please note:

 1. To assemble this component requires good technical knowledge and its needed to open the computer
TrueIDE
Valid HTML 4.01 Strict
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved