Competition Pro Gold Anniversary Edition

Klassisk joystick i jubileumsutgåva !


Den optimala joysticken i klassisk design. Competition Pro har utvecklats till en legend sedan den kom ut under 80-talet. Den går att finna hos förtjusta användare i miljontals hushåll runt om i världen. Joysticken har kommit tillbaka för att repetera sin triumf i en särskild jubileumsutgåva och för USB-anslutning. Inkluderat är också 50 klassiska spel på CD innefattande de 25 bästa titlarna ur serien Amiga Classix® och C64 Classix® respektive.

Classic joystick in anniversary edition !


The optimal joystick in classic design. The Competion Pro has developed into a legend since its launch in the Eighties. It could be found in millions of households throughout the world and delighted its users. It has returned to repeat its triumph now in a special anniversary edition and for USB-connection. Includes also 50 classic games on a CD comprising the best 25 titles from the collections "Best of Amiga Classix®" and "Best of C64 Classix®" respectively.

  1. Produktinformation

  1. Product information

Competition Pro Gold Box

- Klicka på bilderna nedan för större bilder.
- Click on the pictures below for larger views.

Competition Pro Gold
Valid HTML 4.01 Strict

Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved