Ubuntu 12.04 LTS Desktop Edition Flash - for Your PC

Lägg denna produkt i varukorgen.(Artikel id: 12044)i lager
Put this product into the shopping cart.

Ubuntu 12.04 LTS Desktop Edition Flash

119,-
Ta del i den nya tidsandan och använd din dator på ett modernt, välorganiserat, effektivt och tryggt sätt.

Become a part in the new spirit of the times and use Your computer in a more modern, better organized, more effective and secure way.
Ubuntu 12.04 LTS Desktop Edition

 1. Info svenska

 1. Älskat av miljontals användare världen över är Ubuntu ett kraftfullt, fritt och öppen källkod Linux-baserat operativsystem för affärsliv, underhållning och hemma-användning. Utöver själva operativsystemet är denna CD fylld med mjukvara som är klar för användning för att surfa på webben, läsa epost, skapa dokument, kalkylark, presentationer och mycket mer.
 2. Ubuntu är enkelt att installera, fritt från virus, och utmärkt för såväl bärbara datorer likväl som för stationära PC-datorer och för servrar. CD'n låter dig installera på flera olika språk, och många fler språk är tillgängliga genom nedladdning. Ubuntu är gemenskapsutvecklat, kommersiellt supportat av Canonical, och denna utgåvan som kommer med långtidssupport erbjuder fria uppdateringar i 3 år efter utgivning. När nästa utgåva ges ut kan du fritt uppgradera till den.
 3. "Ubuntu" är ett forntida Afrikanskt ord med vilket menas "medmänsklighet med andra". Linux-distributionen sprider andemeningen av Ubuntu till världen av mjukvara.
 1. Ubuntu-löftet

  1. Ubuntu kommer alltid vara utan kostnad, inkluderat företags-releaser och säkerhets-uppdateringar.
  2. Ubuntu kommer med full kommersiell support ifrån Canonical och hundratals andra företag runt om i världen.
  3. Ubuntu inkluderar det allra bästa i språköversättningar och erbjuder access till infrastrukturen som den fria mjukvaru-gemenskapen har att erbjuda.
  4. Ubuntu CD's innehåller endast fria mjukvaru-applikationer; vi uppmuntrar dig till att använda fri och öppen källkods-mjukvara, förbättra den och föra den vidare.

Lär dig Ubuntu - Ubuntuboken
 1. Systemkrav

 1. För att kunna använda Ubuntu behöver du ha en PC-dator med minst 256 MB arbetsminne.
 2. För att kunna installera Ubuntu behöver du ha 4 GB fritt hårddiskutrymme.
 1. Läs gärna vidare information

  om Canonical och om Ubuntu 12.04 LTS Desktop Edition genom länkarna nedan:
  1. Vad är nytt i Ubuntu 12.04 LTS (Engelska språket)
  2. Läs om migrering till Ubuntu på skrivbordet (Engelska språket)
 1. Bokpaket

  - Lär dig Ubuntu med Ubuntuboken Flash:
 1. Med vårt bokpaket 'Lär dig Ubuntu med Ubuntuboken Flash' får du ett komplett paket där du på ett pedagogiskt tillvägagångssätt kan lära dig allt om Ubuntu och samtidigt praktisera teorin med din dator. Bokpaketet inkluderar Ubuntuboken + Ubuntu 12.04 LTS Desktop Edition Flash (alternativt valfri Ubuntu-utgåva). Boken är på svenska språket.
 1. Läs gärna vidare information

  om bokpaketet 'Lär dig Ubuntu med Ubuntuboken Flash' genom länken nedan:
  1. Lär dig Ubuntu med Ubuntuboken Flash

Ubuntu är mjukvaru-frihet. Du är uppmuntrad och lagligt berättigad till att kopiera, återinstallera, modifiera och vidaredistribuera denna CD till dig och dina vänner. Dela med dig av upplevelsen av Ubuntu !
Ubuntudistributor

Ubuntu är sponsrat av Canonical Ltd.

Ubuntu 12.04 LTS Desktop Edition gavs ut 2012-04-26.
Vi är officiell distributör av Ubuntu CD's & DVD.

 1. Info english

 1. Loved by million of users worldwide Ubuntu is a powerful free and open source Linux-based operating system for business, education and home use. As well as providing the Ubuntu operating system itself, this CD is filled with ready-to-use software to access the Internet, create documents and spreadsheets, play games, music and videos, and much more.
 2. Ubuntu is easy to install, free of viruses, and perfect for laptops, desktops and servers. The CD will install in a number of widely-spoken languages, with support for many more available to download. Ubuntu is community-developed, commercially-supported by Canonical and offers free maintenance updates after release. This edition comes with long term support and will receive updates for 3 years after its release. When the next version is released, you can upgrade to it for free.
 3. "Ubuntu" is an ancient African word that means "humanity to others". The Linux distribution brings the spirit of Ubuntu to the software world.
 1. The Ubuntu Promise

  1. Ubuntu will always be free of charge, including enterprises releases and security updates.
  2. Ubuntu comes with full commercial support from Canonical and hundreds of companies around the world.
  3. Ubuntu includes the very best translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer.
  4. Ubuntu CDs contain only free software applications; we encourage you to use free and open source software, improve it and pass it on.
 1. System requirements

 1. To use Ubuntu you should have a PC with at least 256 MB of Ram.
 2. To install Ubuntu you should have at least 4 GB of free disk space.
 1. Find more information

  about Canonical and Ubuntu 12.04 LTS Desktop Edition through the links below:
  1. Whats new in Ubuntu 12.04 LTS
  2. Read about migration to Ubuntu on the desktop

Ubuntu is software libre. You are encouraged and legally entitled to copy, reinstall, modify, and redistribute this CD for yourself and your friends. Share the spirit of Ubuntu ! www.ubuntu.com

Ubuntu is sponsored by Canonical Ltd.

Ubuntu 12.04 LTS Desktop Edition was released 2012-04-26.
We are official distributor of Ubuntu CD's & DVD.
Valid HTML 4.01 Strict

Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved