NU Warm Stone, white

En praktisk pocket eller handvärmare i form som en liten sten och som ger dig en behaglig och avslappnande värme. Nu Warm Stone ger dig värme och komfort vid friluftsaktiviteten, på skidturen eller kanske när du väntar på bussen. 2st effektlägen att välja emellan, 39°C och 43°C. Färg, vit.

A practical pocket or hand warmer in the form of a small stone, which gives You a pleasant and relaxing heat. Nu Warm Stone gives you warmth and comfort for outdoor or indoor activities, on the ski trip, or perhaps while waiting for the bus. 2 power modes to choose between, 39°C and 43°C. Colour, white.

  Produkt-specifikationer
 • Drifttid - upp till 7 timmar i lågeffektsläge (39°C)
 • Drifttid - upp till 5 timmar i högeffektsläge (43°C)
 • Återuppladdningsbart lithium-batteri - 500 gånger
 • Uppladdningstid - cirka 4,5 timmar
 • Ljusindikator
  • Laddning - röd vid laddning, grön vid fulladdat
  • Drift - blinkande röd i högeffektsläge, blinkande grön i lågeffektsläge
 • Inkluderat i förpackning
  • NU Warm Stone pocketvärmare
  • Nätadapter
  • USB-kabel
  • Instruktionsmanual (engelsk-språkig)
 • Dimensioner - 84 x 62 x 19mm
 • Vikt - 70g
 • Vikt med tillbehör - 142g
 • Färg - Vit
  Product specifications
 • Operating time - up to 7 hours in low-heat mode (39°C)
 • Operating time - up to 5 hours in high-heat mode (43°C)
 • Rechargeable lithium battery - 500 times
 • Charging time - about 4,5 hours
 • Light indicator
  • Charging - red while charging, green when fully charged
  • Operating - flashing red in high-heat mode, flashing green in low-heat mode
 • Included in package
  • NU Warm Stone pocket heater
  • Power adapter
  • USB cable
  • Instructions manual (english language)
 • Dimensions - 84 x 62 x 19mm
 • Weight - 70g
 • Weight including accessories - 142g
 • Color - White
warmstonebox
warmstone

warmstones
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved