Frågor och Svar

GGS-Data logo Globe
  

Frågor, svar och adressuppgifter - köp och beställningsinformation - villkor

Att handla online hos GGS-Data


Här finner ni information om att handla hos oss.

Vår strävan är att sätta dig i centrum.
Vår hemsida och shop och vårt utbud av varor har karaktären av att vara en delikatessdisk och det är nödvändigt med en aktiv kommunikation mellan er som kund och oss. Många av våra varor bereds åt er när ni har lämnat oss er beställning. I samband med att ni ger er beställning genom vår shop kommer vi att ta en aktiv kontakt med er som kund.

Ibland kanske kan hända att ni som kund vill att vi kontaktar er en bestämd tidpunkt eller en viss dag. Tillexempel om ni vill att vi skall kontakta er imorgon förmiddag kan ni meddela oss att vänligen kontakta er imorgon förmiddag. I samband med att ni gör er beställning genom vårt shopsystem får ni med epost en med automatik genererad bekräftelse på er beställning. Det går utmärkt svara på den om det är något ni önskar meddela oss i samband med er beställning.

Det sker inte någon betalningsrutin i samband med att ni sammanställer er beställning i vår shop på vår hemsida och skickar oss er beställning genom vårt orderformulär ifrån vår hemsida. Avsikten med vårt orderformulär är att ni som kund skall kunna sammanställa er beställning av varor och se vad den sammanlagda kostnaden för varorna kommer att bli. Efter att ni har skickat er beställning till oss ifrån vår hemsida kommer vi att kontakta er och gå igenom med er vad ni har beställt så att allt är riktigt och rätt så som ni önskar och möjlighet till att göra anpassning av er order finns också i samband med denna kommunikation.

Välkommen till delikatessdisken !

Priser & betalning


Alla priser anges i SEK inklusive moms. För att räkna ut priset exklusive moms multiplicerar ni priset med 0,8. (Gäller ej trycksaker där momssatsen är 6%).

Om ni väljer att visa priset i en annan valuta än i SEK, tänk på att det endast är avsett för att ge en uppskattning av priset i den valda valutan. Valutakurser ändras på daglig/timvis basis och valutakurser i vår shop uppdateras inte lika ofta. När ni lämnar er beställning i en annan valuta än i SEK gör vi en omräkning med vid tillfället aktuell omräkningskurs.
Här är en enkel valutakalkylator: Valutakalkylator - Nordea Bank Sverige

Det är idag möjligt betala med SEK eller EUR.

För företagskunder inom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag förfaller faktura till betalning 10 dagar ifrån fakturadatum efter godkänd kreditprövning. För stat, landsting och kommun förfaller faktura 30 dagar ifrån fakturadatum. I övrigt sker normalt försäljning mot kontant betalning.

Notera att för nya kunder gäller kontant betalning vid de första inköpen, därefter kan vi börja tillämpa försäljning gentemot faktura/kredit.

Läs gärna också om våra finansieringsmöjligheter via länken 'Finansiering' i vänsterkolumnen.

Vad kostar frakten ?


Normalt använder vi Postens tjänster. Fraktkostnad baseras på skrymme, vikt och värde av varan. Vi försöker alltid leta upp det mest effektiva och billigaste sättet att skicka försändelsen. Det normala är att vi skickar postförskott.
Priset för porto inom Sverige, brukar hamna ifrån c:a 40:- upp till 250:- för de tyngsta och mest skrymmande paketen.

Vänligen notera att vi ej accepterar att skicka värdefullt gods som vanligt brev. Det är både för er och för vår säkerhet.

För många försändelser är det ekonomiskt fördelaktigare att skicka försändelsen som ett postförskott jämfört med att skicka samma försändelse som ett postpaket utan postförskott, och ni har också oftast varan snabbare.

Vi har fått förfrågningar ifrån kunder där kunden (vid lägre varuvärde) frågar om att få förskottsbetala för varan och att vi skickar varan som ett brev för att minimera portokostnaden. Detta istället för att vi skickar varan som ett brevpostförskott. Vi vill därför dela med oss följande av Postens information om brevtjänster. Förutsättning att skicka varor som brev eller varubrev är att varuvärdet är ringa. Vi har satt en högsta gräns för varuvärde till 300:- inklusive moms för att skicka varan som brev eller varubrev.

1:a-klassbrev: Ett brev kan högst väga 2 kg. Brev läggs på Postens gula brevlådor och skickas utan sändningsnummer. Ni får endast ett meddelande av oss om att vi postat brevet. Kommer inte brevet fram är brevet förkommet. Inget ekonomiskt ansvar ingår och ingen ersättning ges om brevet förkommer.
Varubrev: Ett varubrev kan minst väga 150 gram och högst väga 2 kg. Minsta tjocklek är 15 mm. En begränsad form av spårningsinformation ingår. Ni får ett sändningsnummer med ett meddelande om att försändelsen har skickats. Varubrevet delas som normalt ut direkt till mottagarens postlåda. Om varubrevet inte ryms i postlådan får mottagaren en avisering om att hämta försändelsen på närmaste utlämningsställe. Inget ekonomiskt ansvar ingår och ingen ersättning ges om varubrevet förkommer.

Rekommenderat brev: Ett rekommenderat brev kan högst väga 2 kg. Spårningsinformation ingår och försändelsen lämnas ut gentemot legitimationskontroll på närmaste utlämningsställe. Posten tar ekonomiskt ansvar för leveransen upp till ett marknadsvärde av 10 000 kr. Portokostnaden för att skicka Rekommenderat brev är likvärdig med att skicka försändelsen som brevpostförskott. Försändelsen finns hos ert postombud efterföljande vardag.
Brevpostförskott: Ett brevpostförskott kan högst väga 2 kg. Vi skickar varan omgående och ni hämtar varan hos ert närmaste postombud och betalar i samband med att ni hämtar varan. Ni får sändningsnummer av oss så att ni kan följa försändelsen via sökfunktion på vår hemsida. Försändelsen finns hos ert postombud efterföljande vardag.

Paket: Övriga försändelser som väger mer än vad som är tillåtet för brev, eller storleksmässigt är för stort för att kunna skickas som brev, eller har ett högre varuvärde än vad som är tillåtet för brev skickas som paket med eller utan postförskott. Paket lämnas ut gentemot legitimationskontroll på närmaste utlämningsställe. Till företag kan paket skickas som företagspaket och då endast utan postförskott.

Har ni önskemål om hur leverans skall ske är ni hjärtligt välkommen att kontakta oss antingen via epost eller telefon. I samband med att ni gör er beställning genom vårt shopsystem får ni med epost en automatgenererad bekräftelse på er beställning. Det går utmärkt svara på den om det är något ni önskar meddela oss i samband med er beställning.

Leveranstid


Vi expedierar er order omedelbart, och ni har varan inom 1-2 arbetsdagar, oftast redan dagen efter. Skulle varan råka ha tagit slut på lagret meddelar vi er omgående. Vi bekräftar alltid med epost att er försändelse har blivit skickad och ni får då också sändningsnummer/kollinr så att ni kan följa försändelsen ifrån vår söksida. Har ni önskemål om express-försändelse är ni välkommen att höra av er.

Vi tillämpar tre symboler för att visa tillgänglighet av produkter.
i lager= i lager : Varan finns i lager för omedelbar leverans.
slut= slut : Varan är tillfälligt slut.
mot beställning= mot beställning : Varan tas in mot er beställning, räkna med viss leveranstid

En del produkter är markerade med beteckningen : "Ny !". Avsikten är att indikera att en produkt är ny i vårt sortiment.
En del produkter kan också vara markerad med någon annan notering, där avsikten är att tydligare försöka åskådliggöra det som står noterat. Det kan vara något vi anser kan vara värt att beakta relaterat den specifika produkten. Det kan också vara att vi har gjort någon förändring relaterat produkten som vi genom noteringen vill försöka åskådliggöra på ett tydligare sätt.

Garantier


Vi tillämpar normalt en garanti på 12 månader överlag på alla produkter om ej annat anges.
Det gäller ej för mjukvara, och ej heller för varor annonserade på fyndsidan där särskilda villkor för varje enskild vara gäller.

Hur reklamerar jag en vara ?


Skulle, mot vår förmodan, något problem uppstå kan ni antingen höra av er via epost eller per telefon. Kontaktformulär och information hittar ni genom att klicka på 'Kontakta oss' i vänsterkolumnen.

Om ni ångrar ert inköp


Vi anförtror oss vid all försäljning till konsumentverkets rekommendationer.

Information om dina rättigheter som konsument finns att studera på Konsumentverkets webbplats - Länk: Konsumentverket - KO - Konsumenthjälp -.

- GGS-Data förbehåller sig rätten att vid återköp ta ut en avgift för slitage eller skada som uppkommer på utrustning i samband med att utrustningen används.
- När det gäller en mjukvara som är knuten till en licens kan GGS-Data av licenstekniska skäl ej återköpa mjukvaran.
- Återbetalning vid återköp görs med utbetalningskort eftersom utbetalningssättet medför obligatorisk legitimationskontroll.

Vår rekommendation är att ni vid varje tillfälle som rör reklamation, ångerrätt och/eller byte kontaktar oss för diskussion.

Om ni ej löser ut er beställning


Vi vill gärna undvika att ni som kund ej löser ut en vara som ni beställt av oss.

GGS-Data har kostnader om ni som kund beställer en vara som ni sedan ej löser ut. För vara som beställts och ej lösts ut förbehåller sig GGS-Data rätten att debitera kunden portokostnad + 10% av varuvärdet. Summan, borträknat portokostnaden, kan kunden räkna sig tillgodo i samband med ett inköp vid ett senare tillfälle hos GGS-Data.

EÅF

Återvinning av elektronikprodukter för en bättre miljö

GGS-Data är medlem i Elektronikåtervinning i Sverige Ekonomisk Förening (EÅF) och medverkar genom det med vårt producentansvar för en bättre återvinning av uttjänta elektronikprodukter.
Läs gärna mer om Elektronikåtervinningsföreningen genom denna länk: Elektronikåtervinning i Sverige Ekonomisk Förening (EÅF)

Vad är cookies ?


Vårt shopsystem använder cookies för att skapa en tillfällig databas över produkter ni lägger i eller plockar ur varukorgen.

Cookies som används är temporära, sk sessionscookies, dvs de finns endast under er aktuella session och sparas ej till er dator eller någon annanstans. Ingen annan information skapas, än just information om vad ni lägger i varukorgen och kanske också plockar ur eller ändrar under er aktuella session. För att kunna använda shopsystemet behöver ni ha aktiverat i er webbläsare att ni accepterar använda temporära cookies, i annat fall fungerar ej shopsystemet att använda.

Vad säger lagen om cookies ?


Lagen om Elektronisk Information (kap 6 § 18)  säger:

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling.

Våra adressuppgifter

GGS-Data
Korsklevegatan 30
418 72 Göteborg
Sverige

Telefon: +46-(0)31-644350
Fax: +46-(0)70-3857724
Mobil: +46-(0)70-3104761

Organisationsnummer: 580512-5191
Momsredovisningsnummer: SE580512519101
EORI-nummer: SE5805125191
Innehar F-skattebevis

Vår bankinformation

Inrikes uppgifter:
Plusgiro: 4241600-8
Bankgiro: 5375-1152
Konto-havare: GGS-Data
Internationella uppgifter:
Nordea Bank Sweden
105 71 Stockholm
Sverige
IBAN: SE4395000099602642416008
BIC/Swift: NDEASESS
Konto-havare: GGS-Data

Fler frågor & svar ?


Kontakta oss gärna om ni har frågor ni funderar över. Använd vårt kontaktformulär eller telefon. Så kanske vi också får tillfälle att uppdatera denna infon.

Välkommen att prova oss !


Till sist, vill vi hälsa er välkommen att prova oss. Vi hoppas vi kan erbjuda er bra service och framförallt bra varor som ni kommer att komma uppskatta under lång tid.

Valid HTML 4.01 Strict
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved