Spåra dina brev och paket.
Track your letter and goods.

post car
Med hjälp av kolli-/brev-id kan alla typer av paket, expressbrev, Rek, EMS och pallgods spåras. Med ditt logistikkundnummer (service som tillhandahålls av Posten) kan du enbart se var dina företagspaket och postpaket befinner sig. Vanliga 1:a-klassbrev och ekonomibrev går inte att spåra.
- DPD-försändelser kan spåras inom Europa (DPD-nätverket). För försändelser till övriga länder, kontakta Posten Kundtjänst.
- Express Global Plus-försändelser spårar du på www.gdalliance.com
- REK-försändelser kan endast spåras inom Sverige.
- Expressbrev kan endast spåras inom Norden, Portugal, Spanien, Storbritannien och Irland.
Using package-/letter-id all kind of packages, express letters, Rek, EMS and pallet goods can be tracked. With your customer id (service supplied by Sweden Post) it is only possible to find Business Parcels and Post Parcels. Ordinary 1 class letters or economy letters is not possible to track.
- DPD-packages can be tracked within Europe (DPD-network). For packages to other countries, please contact Posten customer service.
- Express Global Plus-packages you track on www.gdalliance.com
- REK-items can only be tracked within Sweden.
- Express letters can only be tracked within the Nordic countries, Portugal, Spain, Great Britain and Ireland.
www.posten.sewww.posten.se
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved