Indivision AGA MK2 A4000D/CD32

Lägg denna produkt i varukorgen.(Artikel id: 10227)slut
Put this product into the shopping cart.

Indivision AGA MK2 A4000D/CD32

1819,-
Denna produkten låter dig visa Amiga-datorns videodisplay (PAL eller NTSC) på en vanlig VGA eller TFT-monitor. Kortet monteras på krets internt i datorn och detta kortet passar till Amiga 4000 Desktop och CD32. En kabel med en DVI-anslutning att montera på lämplig plats i datorn medföljer. Monteringsbeskrivning på engelska medföljer.

This product is aimed for displaying of the Amiga computers videodisplay (PAL or NTSC) on an ordinary VGA or TFT monitor. The card mounts on a chip internally and this card is suitable Amiga 4000 Desktop and CD32. A cable with a DVI connector to be mounted somewhere suitable in the computer is included. Description in english language included.

 1. Produktinformation

 • A4000D och CD32 intern, monteras på Lisa-chipet på moderkort
 • 24-bits färgdjup för alla understödda skärmlägen och frekvenser
 • Samtliga OCS/ECS skärmlägen och scan-konverteringar kan visas med 60Hz och flimmerfritt
 • Möjligt användarval att falla tillbaka till 49,9Hz lägen
 • Speciella High-GFX lägen stöds (upp till 1024x768)
 • Omkonfigurerbar design. Nya skärmlägen kan adderas genom mjukvara
 • Enkel att använda - montera och använd.
 • Låg strömkonsumtion (1.2V core voltage)
 • Inkluderat i kartong
  • Indivision AGA MK2 A4000D/CD32 scandoubler/flickerfixer
  • Flatkabel och DVI anslutningskontakt
  • Monteringskit
  • Engelsk beskrivning
 • Vänligen notera: För att kunna montera denna komponent krävs goda tekniska kunskaper och att datorn öppnas.
 • Läs användarmanual (engelska språket PDF)
 1. Product information

 • A4000D and CD32 internal, mounts on Lisa-chip on the motherboard
 • 24 bit colour depth for all supported screenmodes and output frequencies
 • All OCS/ECS/AGA screenmodes displayed and scan-converted can be displayed at 60Hz and flicker-free
 • Fallback to legacy flickerfixer-type 49,9Hz modes at the user's choice
 • High-GFX modes are supported (up to 1024x768)
 • Re-configurable design, new screenmodes can be added by software
 • Easy to use - plug in and use
 • Low power consumption (1.2V core voltage)
 • Included in package
  • Indivision AGA MK2 A4000D/CD32 scandoubler/flickerfixer
  • Flat cable and DVI connector
  • Mounting kit
  • English description
 • Please note: To assemble this component requires good technical knowledge and its needed to open the computer.
 • Read user manual (PDF)
Indivision AGA MK2 A4000D/CD32
Valid HTML 4.01 Strict
Några länkar som vi hoppas kan vara av intresse: link  link-left
SUGA & Amiga Forum  Bossiemans blog  Full Circle Magazine  Pegasos.org  Phoronix Media  Safir  Ubuntu Sverige
Ubuntu © GGS-Data - www.ggsdata.se
Alla rättigheter förbehållna - All Rights Reserved